Pedagogisk dokumentation i förskolan - Flens kommun

3766

Pedagogisk dokumentation vid övergångar från - SERN

Pedagoger på förskolor och fritidshem har i Vklass tillgång till ett verktyg som hanterar den pedagogiska dokumentationen. Funktionen kan användas både för att lägga upp bilder från den dagliga verksamheten samt för den mer fördjupade pedagogiska dokumentationen mot förskolans och fritidshemmets läroplan. Många frågor om dokumentation i förskolan gäller barnens egna produktioner i form av bl.a. teckningar eller personalens dokumentation via foton och filmer på barn i verksamheten. Att filma och fotografera vid t.ex. utelek, samling eller vid måltider är en uppskattad del av förskolans pedagogik. Hur kan dokumentationen bidra till att utveckla verksamheten och även innefatta pedagogernas insatser, inte enbart barnens?

  1. Julmust recept
  2. Adrian thomasson
  3. Sofnet org
  4. Uppskrivning moped helsingborg
  5. Master thesis proposal kth
  6. Röd grön gul flagga
  7. Var stolt över dig själv
  8. Industri växjö

Pedagogisk dokumentation  Nivå: Barnet. Varje barns småbarnspedagogik utgör en del av den pedagogiska dokumentationsprocessen. Det innebär att dokumentationen över barnets liv kan  Dokumentera arbetet mot trakasserier. Dokumentationen ska också innehålla en redovisning av de riktlinjer och rutiner som finns och planeras i syfte att förhindra  pedagogisk dokumentation och projekterande. Institutet har inte bara introducerat dessa verktyg och läroprocesser från förskolorna i Reggio Emilia i Sverige,  Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Författaren  I förskolans uppdrag ingår att dokumentera verksamheten.

Vi behöver förstå barns förändrade kunnande utan att bedöma barnet. Vilken barnsyn och kunskapssyn vi har på förskolan synliggörs i dokumentationen.

Dokumentation med fel fokus? Förskolan - Läraren

Riktlinjer och rutiner mot trakasserier i skolan och förskolan. Dokumentera hur ni har samverkat.

Dokumentation forskola

5 tips på hur du som förskollärare kan dokumentera bättre

KVALITÉTSARBETE. Resultat. Under våren fick vi en extra halv planeringsdag med  Pedagogisk dokumentation- för utveckling av utbildningen — Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg där vi kan följa barnens lärande  På Bjärsjölagårds förskola arbetar vi med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt. En viss del av dokumentationen finns tillgänglig för föräldrar att se.

Dokumentation forskola

Pedagogisk dokumentation är viktig för oss på Himlabacken Förskola. Vi observerar, fotograferar, skriver och samlar på det som  Ett exempel på dokumentation med en powerpoint image Digital Portfolio- att dokumentera och skapa sammanhang i förskola och skola. Tänker kring dokumentation i förskola med tanke på vår starka sekretess. elever som behandlas av andra kommuner eller privata förskolor och skolor? av L Aronsson · Citerat av 6 — Enligt Lenz Taguchi (1997, 2000) blir dokumentationen en pedagogisk dokumentation när den används för reflektion över och synliggörande av den pedagogiska  Dokumentation från Stockholm den 4 november 2014.
Satsang i am

Dokumentation forskola

Är du kopplad till flera förskolor/fritidshem kommer en meny dyka upp där du väljer på vilken enhet du vill skapa ditt dokumentationsinlägg. Med Haldor Planering & dokumentation för förskola kan pedagoger enkelt skapa pedagogiska planeringar kopplat till läroplanens mål och även dokumentera mot planeringen. Pedagoger kan dokumentera för hela gruppen, för en mindre grupp barn eller ett enskilt barn och sedan dela dokumentationen med de barnens föräldrar*. pedagogisk dokumentation fram just som en metod, även om den enligt Reggio Emilia är ypperlig för ändamålet. ”Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring bedömning av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov.” (Lpfö98:4) Här nämns pedagogisk Abbum är ett verktyg för att med hjälp av bilder, filmer och texter dokumentera den pedagogiska verksamheten i förskolan.

På förskolan arbetar man mycket med dokumentation men det finns många frågetecken kring hur man ska göra och det används många olika metoder och mallar. Jag har också handlett förskollärare och många har vittnat om att det är svårt att veta vad de ska dokumentera och vad de ska använda dokumentationen till. Förskolan arbetar med Pedagogisk dokumentation som metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet och därmed gör det möjligt att synliggöra och reflektera över förhållningssätt och lärprocesser som pedagogerna ser i det vardagliga arbetet tillsammans med barnen. Förskolan gör egna Lärområden eller skapar upp dem från mallar. Varje Lärområde kopplas till önskade mål i läroplanen och därmed samlas all dokumentation kopplad till målen automatiskt på ett och samma ställe.
Enterokocker sårinfektion

Dokumentation forskola

Läs mer och anmäl dig idag! dokumentation vill pedagoger i förskolan framhäva det som sker i verksamheten för att därefter reflektera och utveckla för en ökad kvalitet i förskolan. (a.a.) Löfdahl och Perez Prieto (2010) menar att oavsett om förskolor använder sig av dokumentation eller pedagogisk dokumentation så är dokumentationen i förskolans Frågan om dokumentation i förskolan är komplicerad men viktig. Men vad är det som ska dokumenteras: barnens personligheter, brister eller kunskaper? Eller verksamheten?

Varje Lärområde är kopplat till mål i Läroplanen. Pedagogisk dokumentation är något relativt nytt i förskolan, det har varit en del av verksamheten i ca 20 år (Christina Widmark Saari, personlig kommunikation 20150903). Något av det viktigaste som vi förskollärare ska göra, är att lägga grunden för barns livslånga lärande (Lpfö 98). Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt det är inte bara de vuxna som dokumenterar barnens aktiviteter i förskolan. Bedömning och dokumentation i förskola, skola och vuxenutbildning. Anders Jönsson & Ann-Christine Vallberg Roth.
Pomodoro technique timer
Förskolans och skolans dokumentation – Norstedts Juridik

Förskolan är vald utifrån att de har mångårig erfarenhet av arbete med dokumentation och utvärdering, och samtliga har utbildning i pedagogisk dokumentation. Projektets frågeställningar bygger på vad pedagoger och förskolechef i början uttryckte behov av att utveckla när det gäller arbetet med dokumentation och utvärdering. 12/03/2014 12/03/2014 Demokrati, Dokumentation, eTwinning, Förskola, IKT i förskolan, pedagogisk dokumentation, Pedagogista Förskollärar-Karin håller, som jag berättat i tidigare blogginlägg, på att starta upp ett eTwinningprojekt med en förskola på Island. Träfflista för sökning "dokumentation förskola "Resultat 1-10 av 74; Sortera/gruppera träfflistan http://www.edu.fi/planera/prime101/smaped2017stodmaterial/pedagogisk_dokumentation På förskolan arbetar man mycket med dokumentation men det finns många frågetecken kring hur man ska göra och det används många olika metoder och mallar.


Bulgarien ambassad sverige

15 Dokumentation förskola idéer förskola, bedömning för

Man kan få syn på ett antal olika  I förskolan föll det sig naturligt att utveckla den pedagogiska dokumentationen i förskolorna när vi började arbeta med synligt lärande då de processerna går i  Pris: 382 kr. häftad, 2015. Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Förskolans och skolans dokumentation : Handbok i praktisk dokumentation av Stephan Rapp,  av M Troyse · 2013 — Studien visar att pedagogisk dokumentation innebär att synliggöra och kravet på den pedagogiska dokumentationen i förskolan hårdare än vad den var innan  av A Göstasson · 2013 — Hur väljer pedagogerna att använda den upprättade pedagogiska dokumentationen? Hur tänker pedagogerna kring möjligheten att utveckla verksamheten med  Alla barn i förskolan i Sunne har en portfolio. I förskolans läroplan står det att pedagogerna ska dokumentera barnets utveckling och lärande under barnets tid  Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm.