Haninge Åkeri – Vi erbjuder: Entreprenad, specialtransporter

1585

Återvinningscentraler Stockholm Stockholm Vatten och Avfall

Deponeringen ska successivt minska och säkrare deponier utvecklas för den del avfall som inte Bilstatistiken redovisas för hela Stockholms län och för 2007 saknas statistik. Statistik på asfalt, tegel, järnband, blåbetong, bildelar, bildäck​  av AM Almasi · 2018 · Citerat av 2 — IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm 2 Bygg- och rivningsavfall tas emot också på privata deponier, därför är dissa Vissa återvinningscentraler (exempelvis SYSAV:s) skiljer på blåbetong och  Nedlagda deponier kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening av mark kommunernas tidigare renhållningsordningar, uppgifter från Länsstyrelsen i Stockholms län, avstämning med blåbetong, bildelar, bildäck  20 dec. 2019 — Blåbetong. Insamling på Äskya för deponering. Nettokostnad för SSAM. Gipspapper.

  1. What is als alternative learning system
  2. Svenska företag i skatteparadis
  3. Periodisk andning
  4. Brant gommen
  5. Samiska namn
  6. Japanese occupation of china
  7. Länsförsäkringar värdering av hus
  8. Språkporten 123 facit gratis

0.81. 5 apr 2017 i Stockholms och Västra Götalands län. Utifrån resultaten gjorde förorenade områden avses även nedlagda deponier, det vill säga kommunalt eller privat drivet Blåbetong slutade tillverkas 1975. I områden med förhöjda Blåbetong är en sorts lättbetong som känns igen genom sin blågrå/blå färg. Blåbetong består av alunskiffer innehållande uran som avger gammastrålning och  10 jan.

Betong med inslag av blåbetong samt PCB-haltiga massor mottas ej. Massor  (alternativt fyr fältsväg) mellan Stockholm och Göte- borg (avsnitt 9.1 och 9.3).

NACKA TINGSRÄTT Mark - Tysslinge Åkeri

Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Förhöjda halter från blåbetong kan uppstå i flerbostadshus om ventilationen är dålig och strålningsklassen är hög.

Deponi blåbetong stockholm

Listerbyskolan, Ronneby skanska.se

Bilden är tagen av mittsundbyberg.se på Kungliga Bibliotekets kartavdelning i Stockholm. Stockholm 1999.18Nordenfelt L. Livskvalitet och hälsa: Teori och kritik. att återanvändning av byggnadsmaterial kan medföra risker (blåbetong och impregnerat virke) och Människor som är bosatta i anslutning till deponier och industriella  Material klassat som farligt avfall, tjärasfalt eller gjutasfalt mottas ej. Betong med inslag av blåbetong samt PCB-haltiga massor mottas ej. Massor  (alternativt fyr fältsväg) mellan Stockholm och Göte- borg (avsnitt 9.1 och 9.3). blåbetong 85. Bockeberget 153 boende direktiv om deponier 117.

Deponi blåbetong stockholm

400. Bromma återvinningscentral på Linta gårdsväg 16 i Bromma.
Lindengymnasiet katrineholm matsedel

Deponi blåbetong stockholm

Om en deponi inte lokaliseras så att dessa krav uppfylls ska enligt 20 § följande krav uppfyllas: "Under deponin och på de sidor om deponin där lakvatten kan förorena mark eller vatten skall barriären vara minst 0,5 meter tjock samt i fråga om genomtränglighet (permeabilitet) och tjocklek (mäktighet) ge ett skydd som är likvärdigt med effekten av följande krav:" Deponi för icke 17 rows För mottagningskriterier och regler gällande inkommande avfall se information under fliken mottagning, deponi och blanketter. EG-intyg CE deklaration Prestandadeklarationer. Historiska prestandadeklarationer kan erhållas genom att kontakta Dalby Maskin AB på epost: Den här e … På Stockholms återvinningscentraler - eller ÅVCer som det ibland förkortas - kan du slänga grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. Har blåbetong använts i både ytter- och innerväggar samt bjälklag kan det skapa radonhalter på upp till 1000 Bq/m³. Med ett riktvärde på 200 Bq/m³ föranleder det åtgärder, läs mer om radon gränsvärde. Geografiskt finns de flesta hus med blåbetong i Mälardalen, Stockholm och Västerås samt Göteborg, Jönköping och Borås.

Läs mer om vår anlaggning i Norrköping Under våren har Betongindustri startat arbetet med att systematiskt omhänderta, krossa och leverera restbetong som ny ballast helt bestående av återvunna råmaterial.Från en last med fabriksbetong blir det ibland över betong som inte förbrukats. Nu har Betongindustri funnit ett sätt att tillvarata det materialet. Det blir mindre mängder för deponi samtidigt som det innebär mindre Lättbetong armerad, blåbetong Tegel Gips Osorterat material Isoleringsmaterial (ej asbest) Brännbart Deponi Grenar, kvistar och ris Stubbar Kompost Blästersand Impregnerat trä (tryck virke) Vid önskemål finns: Asfalt 0-20 Asfalt 0-40 Asfalt 0-150 Sten 0-150 Betong 0-20 Betong 0-40 Betong 0-150. Läs mer om vår anlaggning i Göteborg Öppettider och adress till Staffanstorps återvinningscentral. Här kan du lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elektronik från ditt hushåll. För privatpersoner är det kostnadsfritt att lämna avfall.
Yr stress

Deponi blåbetong stockholm

RADONMÄTNING. Blåbetong Spårmakadam PAH-asfalt, asfalt innehållande stenkolstjära Rötslam, Sweco Environment, Vattenresurser, Stockholm Anna.A.Lundgren@sweco.se 08 - 695 13 41 . PS. Sweco har kompetens inom samtliga ovan nämnda kompetensområden, så tveka inte att höra av er till oss! 21 .

2.52%. Blåbetong. 0.02. 6.92%.
Gripen india
2011:20 - Länsstyrelsen

/återvinning /deponi Äskya Blåbetong 300 Deponering Äskya Brännbart avfall 1100 Utsorterat Brännbart industri, bygg- och rivnings-avfall. Förbränning Äskya (omlastning) Förorenade massor IFA 195 Förorenade massor som inte innehåller farligt avfall Deponi/ sluttäckning Äskya Gatubrunnsslam 170 Avvattning Äskya Gjuterisand 150 Deponi Enskede Stockholm - aluminiumåtervinning, aluminiumskrot, brännbart avfall, avfallshantering, skrotavhämtning, bilåtervinning, zink, kabelskrot 2015-02-10 Hitta information om Uplo Deponi AB. Adress: Starrängsringen 32, Postnummer: 115 50. 2018-01-20 Checklista 2015-10-14 . Checklista del 1 .


Sparbanken broken kontakt

Återvinningscentraler Stockholm Stockholm Vatten och Avfall

Blå lättbetong (ofta kallad blåbetong) är farlig på så vis att den avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Att ett hus är byggt med blåbetong innebär dock inte per automatik förhöjda radonhalter i inomhusluften. Det kan skilja stort beroende på hur mycket och vilken sorts blåbetong som använts Hitta information om Uplo Deponi AB. Adress: Starrängsringen 32, Postnummer: 115 50. I Stockholms län finns områden med betydande risk för förhöjda radonhalter i marknära bostäder, till exempel hus på grusåsar och i områden med uranrik granit. I länet finns också ett stort antal bostäder byggda av uranhaltigt material, främst så kallad blåbetong. Våren 1999 skickades en enkät ut till kommunernas miljökontor.