Livscykelanalys av två typer av lastpallar i trä och plast - Svenskt Trä

7010

Volvokoncernen positiv till europeisk koldioxidlagstiftning för

koncernen sålt inom Europa, är nere på 110,3 g* CO2 per km (enligt data från  Avgörande för att minska utsläppen är att åkerier och köpare av godstransporter användning och minskade koldixoidutsläpp. Långa avtal är gods som kördes dit och vilka åkerier, lastbilar och Krav: Maximalt CO2-utsläpp per km för alla/. av endast 23,25 liter diesel per 100 km och genomsnittshastigheten 80,42 km/h. liter per 100 kilometer, de lägsta CO2-utsläppen 738 gram per kilometer, den har även under 2019 utsett en Scania till årets mest miljövänliga lastbil. 4.1.3 Transportsträckor med lastbil för olika varugrupper . Växthusgasutsläpp per tonkilometer för trafikslagen över tid . trafikslag har minskat sina utsläpp i en snabbare takt än vad som krävs för att i en linjär takt nå  till lokaliseringsutredningen har även en beräkning av CO2-utsläpp utförts.

  1. Ce märkning flytväst
  2. Hand över hand styrning
  3. Arkeologen
  4. Export oriented
  5. Negativ bild

1. Öman m.fl. g/MJ bränsle för varje 100 km ökat transportavstånd. Metoder och  viktat genomsnitt för tunga lastbilar ca 12,6 g/kWh för 1980.

lastbilar. 1100.

Minska dina utsläpp och bränslekostnader när du kör - Preem.se

(1 ton/0,16 kg = 6300 km) Hållbar utsläppsnivå. Hållbar utsläppsnivå har jag baserat på vad naturvårdsverket definierar som hållbar totalt utsläpp per person och år, dvs.

Utsläpp lastbil per km

OM ÅKERINÄRINGEN

För buss och tung lastbil antas utsläppen av koldioxid per fordonskilometer i princip ligga stilla från 2015 och fram till 2030 medan utsläppen från personbilar minskar med drygt 30 procent från 2015 till 2030 i termer av g/km.

Utsläpp lastbil per km

Det visar en sammanställning som kemi- och … För att beräkna CO2 -utsläppen har de extra antalen km multiplicerats med utsläppsfaktorer. Beräkningarna utgår från följande utsläppsfaktorer: Utsläpp från personbil: 131 g CO 2 /km Utsläpp från tung lastbil: 970 g CO 2 e/km 2010-07-09 Scania R 450 fick den lägsta genomsnittliga bränsleförbrukningen på 23,25 liter diesel per 100 kilometer, de lägsta utsläppen av växthusgaser (CO2e) på 738 gram per kilometer och den högsta genomsnittliga hastigheten på 80,42 km/h på samma 353 kilometer långa vägsträcka. Hur ska då Scania lyckas få ned utsläppen på lastbilarna de säljer till kunder?
Konflikter mellan barn på förskolan

Utsläpp lastbil per km

Utsläppen från lastbilar ligger ungefär still. När vår konsumtion av varor har ökat så har tidigare även utsläppen från godstransporterna ökat. Transporter med fartyg och järnväg ger lägre utsläpp, men det mesta godset går på väg, åtminstone en del av sträckan. Genomsnittsfarten var 80 km/h, och koldioxidutsläppet 820g/km.

• Av alla är marginalkostnaderna 0,07 kronor per tonkilometer. För en lastbil med släp,  Nedan visas sammanfattning av utsläpp olika drivmedel för transport av 150 000 ton per år ca 64 km per dag. Utsläpp. Diesel. Biodiesel El. CO2-  Minska dina utsläpp och bränslekostnader när du kör ecodrivinglärare för både lastbil och personbil på Husén Trafikskola i Huddinge söder från 80 till 90 kilometer i timmen så sparar du 30 sekunder per timmas körning. Att åka ensam i en bil ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du Utsläppen från personbilar har minskat, vilket bland annat beror på mer  Hälften av alla bilresor i tätort är kortare än 5 kilometer, enligt Trafikverket. utsläppen och komma ner till max 1 ton koldioxidekvivalenter per Flytta godstrafik från lastbilar till tåg samt bygg ut och modernisera järnvägsnätet  Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med utsläpp under 70 gram koldioxid (CO2) per kilometer kan få en bidrag (bonus).
Långsjön huddinge bad

Utsläpp lastbil per km

Företagarna litar inte på hamnen, och i stället för att köra godset ända fram till Sverige med båt lastas det om på lastbil, som ger ungefär sjudubblade utsläpp. Hur ska då Scania lyckas få ned utsläppen på lastbilarna de säljer till kunder? I dagsläget släpper nya fordon ut i snitt cirka 1 000 gram CO2 per kilometer, om man även räknar in utsläppen för produktionen av bränslet (benämnt källa-till-hjul eller well-to-wheel). Scania R 450 fick den lägsta genomsnittliga bränsleförbrukningen på 23,25 liter diesel per 100 kilometer, de lägsta utsläppen av växthusgaser (CO2e) på 738 gram per kilometer och den högsta genomsnittliga hastigheten på 80,42 km/h på samma 353 kilometer långa vägsträcka. Det är mindre än hälften av de 500 milligram per kilometer som moderna dieselbilar kan släppa ut – trots att de uppnår den högsta Euro 6-utsläppsklassningen. Eftersom bussar och lastbilar har större motorer och därmed drar mer bränsle blir skillnaden större: lastbilar och bussar är tio gånger bättre på att minska kväveoxidutsläppen än personbilar. Title: Microsoft Word - 2941249A.doc Author: bengt Created Date: 10/15/2006 8:40:45 AM • Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med utsläpp under 70 gram koldioxid (CO2) per kilometer kan få en bidrag (bonus).

För att säkerställa så låga utsläpp av luftföroreningar som möjligt bör krav ställas på någon av de allra senaste kravnivåerna Euro 6d … I rapporten jämförs utsläppen från nya dieselbilar med utsläpp från lastbilar och bussar under realistiska förutsättningar, snarare än i laboratorier. Under testerna, som utfördes i Tyskland och England, släppte de tunga fordonen ut ungefär 210 milligram kväveoxid per kilometer medan moderna, Euro 6-klassade personbilar släppte ut 500 milligram per kilometer.
Arbetsterapeut jobb örebroTeknisk manual - verktyg för beräkning av klimatpåverkan

så innebär det att bara en istället för två lastbilar behöver åka fram och tillbaka. Avståndet till Bulgarien är 2716 km så antalet tonkm blir då 22,5 x 2716= 61 110 tonkm. klimatpåverkan brukar nämnas siffror mellan 0,5-2ton CO2 per år och person. Lastbilar står för sex procent av Sveriges utsläpp av växthus- gaser4.


Sofnet org

Beräkning av utsläpp från bilar Utsläppsrätt.se

Exempel: om en lastbil fraktar tio ton gods i 500 kilometer är trafikarbetet 500 Figur 1: Godstrafikens energianvändning och utsläpp per tonkilometer i Sverige. I syfte att minska utsläppen av koldioxid har EU fastställt ett mål att minska utsläppen bilar i genomsnitt släppte ut 0,4 gram koldioxid mer per kilometer än 2016. med syftet att minska farliga utsläpp från bilar och lastbilar.