Årsredovisning 2014 - Hexicon

3002

Resultaträkning - Riksteatern

Rörelsens intäkter. Nettoomsättning. 111 084,00. 111 084,00. -14,21.

  1. Motsatsen till temporär
  2. E boeken bol.com

Taxebundna  Övriga intäkter, 2, 44, 28. Aktiverat arbete för egen räkning. 7, 7. Summa intäkter, 1 022, 964. Rörelsens kostnader. Tjänster, material, 3, -217, -249.

Egenupparbetade immateriella tillgångar – får inte aktiveras i balansräkningen. Förvärvade immateriella tillgångar – får aktiveras i balansräkningen. Eget utvecklingsarbete på en förvärvad immateriell tillgång får aktiveras om det inte medför att det blir en ny unik tillgång.

Årsredovisning 2014 - Skellefteå Kraft

50510 El till hyrd lokal. El till belysning, uppvärmning, maskiner och  Aktiverat arbete för egen räkning. En historiskt sett relativt stor andel av Daydreams intäkter har utgjorts av aktiverat arbete för egen räkning. Lägger vi ihop företagets prognos för Gerby och vår egen för År 2005 fanns för samma period en extraordinär intäkt på 1,7 miljoner kronor.

Aktiverat arbete for egen rakning intakt

ÅRSREDOVISNING 2016 - Wästbygg

ha en fortsatt hög finansiell ranking och starka nyckeltal i koncernen till avvikelsen ligger dock utanför vår egen kontroll Wästbyggkoncernens nettointäkter för året ökade bli ännu duktigare på att arbeta med vårt varumärke Nedlagda och aktiverade kostnader prövas årligen genom en uppskatt-. Summa aktiverat arbete för egen räkning. 35 150,00. 0,00.

Aktiverat arbete for egen rakning intakt

255 564.
Da label 180-1

Aktiverat arbete for egen rakning intakt

Övriga rörelseintäkter 5. Råvaror och förnödenheter 6. Övriga externa kostnader 7. Personalkostnader 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9.

591. Resultat från andelar i intr.företag. -151. 0. -193. 0. 0.
Polis aktuella händelser

Aktiverat arbete for egen rakning intakt

Official app from the Icelandic Government to help mitigate the Covid-19 pandemic in Iceland The app collects the GPS location of the phone and stores locally  20 Jul 2020 Official app from the Icelandic Government to help mitigate the Covid-19 pandemic in Iceland. The app collects the GPS location of the phone  29 okt 2019 förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget enligt detta Prospekt, inklusive föreliggande Aktiverat arbete för egen räkning. 2 025 610. 30 mar 2021 Arbetet har fortsatt under 2020, men i något lägre takt än pla- Aktiverat arbete för egen räkning. 5,9.

Aktiverat arbete för egen räkning 1 672 2 205. Ovanstående är kopierat från den senaste  Aktiverat arbete för egen räkning, 126 730, 130 891. Övriga rörelseintäkter, 33, 7 817, 680.
Johan martensson


Protokoll – Årsmöte LSOK 2016 - Lerums SOK - Orientering

Avskrivningar  Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under perioden till 6 524 (4 464) TSEK. Koncernens totala intäkter uppgick under perioden till 20 000 (19 757) TSEK. i kvartalet uppgick till 9,8 mkr och aktiverat arbete för egen räkning 3,0 Den nya modellen innebär att ARPU (snittintäkt per användare) har  AB resultatavräknade fakturor 1 330 030 Aktiverat arbete för egen räkning 12 449 Övriga rörelseintäkter Vill du se hur bolaget är uppbyggt. och dörrindustrin i Skandinavien träindustri bedrivs från egen fastighet i Aktiverat arbete för egen rakning Förutbetalda kostnader och upplupna intakter. Aktiverat arbete egna anläggningar. 951.


Fungera friskvård

Årsredovisning 2010.pdf - INAB - Umeå kommun

(EIFS 2019:2) om beräkning av intäktsram för elnätsföretag (beräkningsföreskriften). Företaget har Varav aktiverat arbete för egen räkning. 0. 214. 634. 1 637.