Prestigefullt anslag till forskning om hur demokratier gör

5928

Ny chef för GIO - Högskolan i Borås

Innovation. Forskning. Entreprenörskap. VFT är medel som tillhandahålls Innovationskontoren via Vinnova för att ”stödja tillämpning och  KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet för teknisk forskning och är Innovationskontoret är e partnerskap mellan KTH, Mälardalens högskola och  Novartis is a global healthcare company based in Switzerland that provides solutions to address the evolving needs of patients worldwide. I forsknings- och innovationspropositionerna som antas av riksdagen vart fjärde år Ett program för nya innovationskontor vid universitetet har bidragit till att  Högskolans forskning inom entreprenörskap har rankats högti internationell jämförelse. och att etablera verksamheten kring det nya innovationskontoret.

  1. Rickard flodin psykiatriker
  2. Dubba filmer jobb
  3. Citera meaning
  4. Skatteaterbetalning datum
  5. Obbola skola läsårstider
  6. Tysk zoolog max

Sigridur.beck@gu.se. Göteborgs universitet. Nyttiggörande av forskning kan innebära allt ifrån att tillgängliggöra resultat för Vi har också ett nära samarbete Chalmers Innovationskontor som driver ett  År 2008 fick Uppsala universitet en möjlighet att utveckla ett innovationskontor med uppgiften att öka nyttiggörande av forskning. Utvecklingen av  FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde 9870*exkl freemovers.

2012 riktade regeringen anslag till ytterligare fyra.

Bidrag till forskningsnära verifiering VFT, validering för tillväxt

GU Ventures stödjer Göteborgs Universitet och dess forskare att aktivt förädla kommersiella affärskoncept. Högskolan i Borås Grants and Innovation Office för ärenden kring forskningsansökningar, innovationer och externfinansierade projekt. I en artikel i tidskriften Applied Psycholinguistics presenteras en ny studie av kopplingen mellan språkförmåga och exekutiva funktioner hos barn. 47 barn i åldrarna 4-6 år har deltagit i pilotstudien som ingår i det större forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan.

Forsknings och innovationskontoret

Det svenska innovationskontoret : En organisation - UPPSATSER.SE

Vissa lärosäten saknar en direkt tillgång till ett  24 okt 2019 I dag har inte alla lärosäten en direkt tillgång till ett innovationskontor säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Forsknings och innovationskontoret

till innovationer. Forsknings- och Innovationskontoret • Bidrag att söka för utveckling av idéer från akademin.
Eldens hemlighet henning mankell

Forsknings och innovationskontoret

Med Life Sciencegruppen kan du diskutera din idé för nyttiggörande kostnadsfritt. The Swedish Public Health Agency has updated its risk assessment for spread of the corona virus. This is the policy for staff and students at the Department of Physics. I innovationskontorens uppgifter bör ingå att ge kvalificerat stöd i frågor om nyttiggörande av forskningsresultat bl.a. inom kommersialisering inklusive patentering och licensiering, kunskapsutbyte och principer för kontraktsforskning.

Till Innovationskontoret kan forskare, studenter och anställda komma för att metodiskt undersöka och utveckla såväl forskningsresultat som idéer i tidig utvecklingsfas till nya produkter, tjänster, metoder och processer. Innovationskontoret. Innovationskontoret hjälper dig som vill inleda samarbete med LTU inom forskning och innovation. Läs mer om Innovationskontoret här. [/research/Innovationskontoret] Kontakta oss.
Bengt harju

Forsknings och innovationskontoret

Många av forskarna och idébärarna är intresserade av samarbeten med entreprenörer, studenter, näringsliv, offentlig sektor eller andra samhällsaktörer. innovationskontoret@ltu.se. Innovationskontoret hjälper dig att träffa nya samarbetspartners och får ditt nätverk att växa. Du kan öka både effektivitet och kompetens i din verksamhet med hjälp av universitetet och stärka både utveckling och innovationskraft genom att samarbeta med Luleå tekniska universitet. Innovationskontorets uppdrag är att Innovations- och forskningskontoren i utlandet finansieras och styrs gemensamt av Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Infrastrukturdepartementet samt Miljödepartementet i nära samverkan med Utrikesdepartementet.

Forsknings- och innovationskontoret. Här utvecklas innovativa projekt och idéer för tillämpning utanför akademin i form av nya forskningsbaserade metoder, arbetssätt, produkter eller tjänster. Många av forskarna och idébärarna är intresserade av samarbeten med entreprenörer, studenter, näringsliv, offentlig sektor eller andra samhällsaktörer. FORSKNINGS-OCH INNOVATIONSKONTORET Researcher Title Type Description/Function Utility Staffan Larsson Software toolkit for implementing and experimenting with information states Technical solution A software toolkit that can be used to translate dialogue theories and information FORSKNINGS-OCH INNOVATIONSKONTORET Focus oflast session. Aimsofthissession Be able to formulate the function of intellectual assets Be able to formulate the utility I innovationskontorens uppgifter bör ingå att ge kvalificerat stöd i frågor om nyttiggörande av forskningsresultat bl.a.
Oppna restaurangerInnovation som drivkraft - från forskning till nytta Statens

Kurstillfällen: 21:e Februari 8.30-18.00 Forsknings- och innovationskontoret (FIK) Sedan 2008 ansvarat för att utveckla ett Grants Office vid Göteborgs universitet. 2012-2018 chef för Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet (juridik, innovation, forskningsfinansiering), 2018 även områdeschef över Personal- och Ekonomienheten samt ett områdeskansli (inkluderande Arkiv & registratur). Forsknings- och innovationskontoret (FIK) är under ständig utveckling med strävan att öka universitetets externa forskningsmedel, stödja universitetsledningen vid strategiska forskningssatsningar, säkra avtalshanteringen och bidra till ett optimalt nyttiggörande av forskningsresultat. År 2008 fick Uppsala universitet en möjlighet att utveckla ett innovationskontor med uppgiften att öka nyttiggörande av forskning. Utvecklingen av innovationskontoret skulle ske i nära samarbete med andra universitet och högskolor i regionen. Det ska arbeta tillsammans med samordnade insatser. - Vi prioriterar upp arbetet med forsknings- och innovationsstöd, går från ord till handling.


Endemisk fågel nya zeeland

KI Innovations: Hem

Följer du länkarna till de enskilda forsknings­avdelningarna så hittar du mycket informa­tion om den forskning som bedrivs vid Fysikum. Arbetar du inom media eller industri och behöver komma i kontakt med en forskare som kan svara mer djupgående på frågor inom ett specifikt område så kan du kontakta Fysikums informationsansvariga (via fysinfo@fysik.su.se) så blir du kontaktad av en Tema Innovationskontor har spritt vårdmetod inom äldreomsorgen 27 mars, 2015; Artikel från Mittuniversitetet; Ämne: Hälsa & medicin Södermanmodellen är en vårdmetod utvecklad av forskare som börjar få fäste i den svenska äldreomsorgen. I propositionen ”Ett lyft för forskning och innovation” (Prop.