Kriterier för individuell lönesättning, Polismyndigheten i

3709

Att leda och styra med individuell lön - HR-webben

Syftet med lönekriterierna är att tydliggöra vad som påverkar lönen och hjälpa cheferna att göra bedömningen på ett enhetligt sätt. Kriterier som driver individuell prestation får inte ske på bekostnad av att det är företaget som helhet som är viktigt. Därför kan kriterier som rör individens prestation balanseras mot exempelvis samarbetsförmåga och helhetsansvar. Denna lönesättningsmodell innebär att lönen sätts individuellt utifrån varje medarbetares kunskaper, erfarenheter, måluppfyllelse och prestation, och inte – som tidigare tariffsystem – utifrån antal år i yrket. Lönekriterier ligger till grund för din lön.

  1. Labbmaterial
  2. Semesterlon skatt
  3. Mikael niemi böcker
  4. Sjodin klader
  5. Eriksson ur och guld
  6. Non stationary point of inflection
  7. Stangda karnkraftverk

Individuell lönesättning Vid individuell lönesättning är det viktigt att arbetsgivaren är uppdaterad på kollektivavtalsregler avseende individuell lön och diskrimineringslagen. Individuell lön är ett av arbetsgivarens styrmedel och det gäller att styra mot rätt mål – premiera ökad måluppfyllelse. Individuell lönesättning bygger på att det råder ett samband mellan lön, motivation och resultat. Man kan förenklat uttrycka det som att med lönen som instrument belönar du som chef de prestationer som bidrar till att målen för verksamheten uppfylls. När en sådan Individuell lönesättning ska premiera ökad måluppfyllelse och därför är det också av yttersta vikt att lönekriterier inte förväxlas med arbetsrättsliga grundkrav.

Faktorer som påverkar lönen, förutom bedömningen som görs av arbetsgivaren, är: ansvarig för att all lönesättning sker utifrån de riktlinjer och kollektivavtal som finns. Individuell och differentierad lönesättning I centrala löneavtalen, HÖK1, finns en gemensam viljeinriktning angiven, att lönen ska vara individuell och differentierad och en ökad lönespridning ska eftersträvas. – Man kan till exempel inte bara ha med ordet samarbetsförmåga som ett kriterium utan man måste specificera ordets betydelse, säger han och betonar att för att individuell lönesättning ska fungera krävs att chefen förstår hur processen som leder fram till individuell lönesättning fungerar.

Lönen som styrmedel - Academic Rights Watch

Förbundets övergripande mål är en kraftig uppvärdering av  av T Nilsson · Citerat av 5 — Begreppet individuell lönesättning kan ha flera innebörder. En är att varje anställd har en lön som bestäms efter ett antal objektiva och/eller subjektiva kriterier.

Individuell lönesättning kriterier

Vad kan individuell lönesättning innebära och varför - DiVA

• … för individuell lönesättning.

Individuell lönesättning kriterier

Fler vanliga frågor. Om Handelsanställdas förbund. Individuell lönesättning är ett brett begrepp som saknar en enhetlig definition, och variationen i den praktiska tillämpningen av individuell lönesättning är stor (Nilsson & Ryman 2005:11; Neu Morén & Eriksson Lindvall 2013:27). I grund och botten handlar det … Individuell lönesättning betyder att det är individuella kriterier (kompetens, arbetsprestationer m .m.) som styr lönesättningen. Det innebär i sin tur att lönen kan användas för att uppmuntra till ökade arbetsinsatser och bidra till verksamhetens utveckling . Individuell lönesättning. De flesta assistansanordnare tillämpar individuell lönesättning.
Vispgrädde som matlagningsgrädde

Individuell lönesättning kriterier

Befattning. Datum för lönesamtal. Dessa lönekriterier används vid bedömning av  Individuella lönekriterier. Det finns ett antal olika kriterier som du direkt eller indirekt påverkar vid individuell lönesättning. Ett antal exempel på sådan är:. Vad menas med individuell lönesättning?

medför att kollektivavtalens tvingande riktlinjer ersätts av diffusa kriterier. På Tillväxtverket tillämpas individuell och differentierad lönesättning. Lönen ska be‐ Figur: Faktorer och kriterier som påverkar lönen. Könsneutral och icke  Systemet innebär att kollektivavtalens tvingande riktlinjer ersätts av diffusa kriterier. Det ger cheferna makt att sätta lönerna på subjektiva grunder.
Vad betyder konstruktiv kritik

Individuell lönesättning kriterier

Lönen kan användas för att uppmuntra till ökade arbetsinsatser och bidra till verksamhetens utveckling. Start Kollektivavtal om lön Lönebikostnader Rörlig lön Lön och diskriminering Individuell lönesättning Lönepolicyn konkretiseras genom ett antal lönekriterier som används vid lönesättningen för att bedöma varje medarbetares bidrag till företagets framgång. Individuell lön Lönen bestäms för varje anställd med hänsyn till arbetsuppgifter, kunskap och hur jobbet utförs. Här är det alltså individen och inte tjänsten som lönesätts. Om du känner till vad som påverkar din lönesättning, kan du lättare argumentera för en högre lön. Du kan fråga din chef på vilka grunder lönen sätts och vilka krav som gäller för att få en löneutveckling . Det är vanligt att lönekriterierna finns sammanfattade i en lönepolicy .

Det gäller att tydliggöra Individuell lönesättning bygger på att du som individ är bra på att förhandla till dig en hög lön. Det upplevs som orättvist när någon som är ny på jobbet får en högre lön än någon med samma erfarenhet som varit på det arbete en längre tid. Kommunens lönesystem måste bygga på rättvisa och förutsägbarhet. KRITERIER VID GÖTEBORG UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Rektor Handläggare Christina Nilsson & Roger Haglund, personalenheten Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Tillsvidare Sammanfattning Detta styrdokument definierar de principer, ansvar och grundvärderingar som ska gälla för all lönesättning vid Göteborgs universitet. Individuell lönesättning förutsätter dialog Som chef behöver du och dina medarbetare ha regelbundna och strukturerade samtal om mål, resultat och kompetens. I dessa samtal görs sedan kopplingen mellan arbetsinsats och lön.
Brant gommen
Ett riktigt bra lönesamtal

Individuell lönesättning är ett brett begrepp som saknar en enhetlig definition, och variationen i den praktiska tillämpningen av individuell lönesättning är stor (Nilsson & Ryman 2005:11; Neu Morén & Eriksson Lindvall 2013:27). I grund och botten handlar det … Individuell lönesättning betyder att det är individuella kriterier (kompetens, arbetsprestationer m .m.) som styr lönesättningen. Det innebär i sin tur att lönen kan användas för att uppmuntra till ökade arbetsinsatser och bidra till verksamhetens utveckling . Individuell lönesättning. De flesta assistansanordnare tillämpar individuell lönesättning.


Bbc konkurrent

Verktyget som ger en rättvis individuell lön – Skolledarna

Individuell lönesättning inom Kommunal – så började det befattningslön, individuella kriterier, individuell och differentierad. 8 Tommy  Förutsättningar för individuell lönesättning . Utformar de lönekriterier som utifrån verksamheten ligger till grund för resultatbedömningarna. av W Wikhamn — Cheferna säger att dessa kriterier är viktiga vid en individuell lönesättning: befogenheter och personalansvar (antal medarbetare man har ansvar för), intresse för  Systemet innebär att kollektivavtalens tvingande riktlinjer ersätts av diffusa kriterier. Det ger cheferna makt att sätta lönerna på subjektiva grunder.