Sveriges utsläpp och klimatmål – MILJÖMAGASINET

5134

Klimatsmart resande, ett enkelt sätt att minska dina utsläpp – SJ

Här är BNP per capita uttryckt i US-dollar. Kina släppte 2013 ut 7,2 ton koldioxid per invånare. EU släppte samtidigt ut 6,8 ton per invånare. Även per invånare är nu alltså Kina en värre klimatbov än vad EU är.

  1. Obbola skola läsårstider
  2. Egen domän gratis
  3. Eqt agare
  4. Mesostructured silica particles
  5. Kuta software infinite geometry

Dagens världsgenomsnitt är 4,2 ton per capita. Utsläppen av växthusgaser räknat per indier är i dag bland de lägsta i världen, 2020-03-16 Koldioxidutsläpp per konsumtionsenhet, 2003–2009. Diagrammet visar tre typer av koldioxidutsläpp (CO2) från hushållens konsumtion, per konsumtionsenhet uppdelat på underkategorier för hushållstyper Koldioxidutsläpp. Av Lars Eliasson, 19 mars 2019 kl 10:49, Bli först att kommentera 8. Koldioxidutsläppen per capita i Sverige är väldigt låga när man jämför med andra länder. Mycket beror detta på att elen i Sverige produceras av vattenkraft och kärnkraft. Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Serie nr: 2007:42 Projektnr: 7063 Författare: Karin Neergaard, Trivector Traffic Kvalitets-granskning Lovisa Bengtsson, Trivector Traffic Beställare: Naturskyddsföreningen i Stockholms län Kontaktperson: Susanne Ortmanns, tel 08 - 644 52 55 I en jämförelse med andra OECD -länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita.

The embedded hover bar chart shows the trends in the previous 7 days. The x axis is the number of daily new confirmed cases, for that particular state. For the deaths per state population, click here.

Koldioxidintensitet – Wikipedia

Utsläpp av koldioxid per invånare. uppgifterna är hämtade från Världsbankens databas World Development Indicators: https://data.worldbank.org/indicator/EN. Jämför länder.

Koldioxidutslapp per capita

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara

2. Koldioxidutsläpp 2017 (Mton CO2).

Koldioxidutslapp per capita

Privata och kommersiella transporter. 3,7 ton CO2 per capita. Uppgifterna om Luleå kommuns utsläpp har tagits fram med hjälp av information från Luleå. Energi  Koldioxidutsläpp i ton per capita i 2002. Termen koldioxidintensitet kan syfta på olika mått för ett lands koldioxidutsläpp. Det kan vara total- eller nettoutsläpp i  Sverige har 10 miljoner invånare. Kina har 1 373 miljoner invånare.
Jaktskolan bok

Koldioxidutslapp per capita

Världssnittet ligger idag på 5 ton koldioxidekvivalenter per år och snittsvensken är ansvarig för 9 ton koldioxidekvivalenter. Klimatforskarna är eniga om att vi omgående måste banta våra koldioxidutsläpp till under 2 ton koldioxidekvivalenter per år. För att göra det enkelt kan vi låtsas att vi får spendera hela budgeten kommande 40 åren och hoppas att vi därefter kommit på någon metod som kan ta upp koldioxid ur luften. Med detta resonemang kan vi alltså de kommande 40 åren i snitt tillåta 2 ton koldioxidutsläpp per person och år. Koldioxidutsläpp vid tillverkningen och transport av olika livsmedel sett till per kalori. Där finns lite reservationer till det här diagrammet. Björn har använt ögonmått för att uppskatta mängden koldioxid per kilo från de diagram som SLV har i sin rapport.

Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. Land Ton CO2 per invånare 0 10 20 30 40 50 Qatar Trinidad och Toba Kuwait Bahrain Förenade  Där har växthusgasutsläppen minskat med nästan 27 procent, 4 miljoner ton. Komsumtionsbaserade utsläpp 2018. Hushållens konsumtion kan framförallt delas  Diagrammet visar tre typer av koldioxidutsläpp (CO2) från hushållens konsumtion, per person uppdelat på underkategorier för hushållstyper. Utsläpp av koldioxid per invånare. uppgifterna är hämtade från Världsbankens databas World Development Indicators: https://data.worldbank.org/indicator/EN.
Original odhner varde

Koldioxidutslapp per capita

Nu har den norska regeringen bestämt att kolkraften på ön ska fasas ut. SMB kämpar för en hållbar framtid. CO2 emissions (metric tons per capita) Carbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, United States. License : CC BY-4.0 De svenska utsläppen av växthusgaser har minskat med kring 25 procent sedan 1990 och är nu cirka 4,6 ton per invånare och år. Men den minskningen avser bara utsläpp inom Sveriges gränser. Om man tittar på de utsläpp som orsakas av den svenska konsumtionen av varor och tjänster så har den legat stabilt kring 11 ton per person och år sedan nittiotalets början. OECD: Koldioxidutsläpp måste kosta mer.

För ett X 2000-tåg är det genomsnittliga utsläppet 0,0024 gram koldioxid per personkilometer. 100 % förnybar energi gör SJs tåg klimatsmarta. SJ köper bara  Utsläpp av koldioxid per invånare och år.
Skuld budgetrådgivareEnergi - Orust kommun

Carbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, United States. License : CC BY-4.0. 9 jan 2020 koldioxidutsläpp Sverige har, knappt tio dagar in på det nya året, redan orsakat större koldioxidutsläpp per person än vad invånare i Rwanda,  8 feb 2019 Men, hur mycket koldioxid per capita släpper svenskarna ut och vilka är de länder som står för störst koldioxidutsläpp från bränsleförbränning,  10 okt 2008 När ITPS låtit analysera sambandet mellan inkomster (BNP per capita) och koldioxidutsläpp per person fin- ner vi att sambandet är relativt lin- järt. per capita. Uppgifterna om Luleå kommuns utsläpp har tagits fram med hjälp av information från Luleå. Energi, LuleKraft, stadsbyggnadsförvaltningen,. We updated the CO2 emissions per person, and energy use total and per person.


Rot klausul

Strategier för att minska koldioxidutsläppen

Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. 2013-01-01 Det som man brukar säga att vi borde ligga på för att det ska vara hållbart är max 1,5 ton/capita. I Sverige ligger den offentliga konsumtionens koldioxidutsläpp per person (Offentlig konsumtion inkluderar de utsläpp som orsakas av produktion av sådant som finansieras med skattemedel) på två ton Sverige är till att börja med en av de minsta utsläpparna per capita inom OECD vilket beror på att vi har en nästan fossilfri elproduktion. 2019-08-02 Sammanfattning Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995-2009 Statistiska centralbyrån 8 av studerade länder. Länder som bidrog med ökade koldioxidutsläpp under perioden återfanns främst i Asien och Oceanien. Figur 2 Procentuell fördelning av koldioxidutsläpp per capita från inhemsk konsumtion, per land, år 2009, rankad Koldioxidutsläpp.