Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

7990

Remiss av föreskrift om ändring av Transportstyrelsens

Transportstyrelsen, Norrköping, Sweden. 17,437 likes · 199 talking about this. Vi är en statlig myndighet som arbetar med frågor inom järnväg, luftfart, sjöfart, vägtrafik, körkort och yrkestrafik. Föreskriftsregister – innehåller samtliga föreskrifter som publicerats på den särskilda webbplatsen. Du kan till exempel välja ett år och den myndighet som kan ha meddelat de trafikföreskrifter du söker, och därigenom få fram de föreskrifter som myndigheten publicerat på webbplatsen under det valda året. Föreskrifter meddelade av: Utgivningsår: Alla år 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Sortering Föreskrifter meddelade av: Visa gällanderegister för (datum): * Sortering.

  1. Hdk valand film
  2. Deponi blåbetong stockholm

1 day ago Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd råd om sjötrafiken på Göta kanal (TSFS 2019:140) Kontakta oss. Sjöfartsverket 601 78 Norrköping. Besöksadress: Östra Promenaden 7, Norrköping. Godsadress: Tegelängsgatan 1, 602 28 Norrköping. E-post: sjofartsverket@ Sök föreskrifter; Föreskrifter i nummerordning; Regler för järnväg; Regler för luftfart; Regler för sjöfart; Regler för vägtrafik; Remisser; Remisser där svarstiden gått ut; Beställ författningar; Begreppsförklaring Föreskrifter i nummerordning Sedan 2009 publicerar Transportstyrelsen alla sina författningar i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Du hittar samtliga publicerade författningar i TSFS – gällande, upphävda och kommande – på vår webbplats. TSFS 2010:125Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Det kommer då att framgå av föreskrifterna att det rör sig om ett återgivande av vad Transportstyrelsen har beslutat. Transportstyrelsen vag@transportstyrelsen.se Handläggare Enheten för Miljöhälsa Patrik Hultstrand Datum 2021-03-12 Vårt ärendenummer 00058-2021 Ert ärendenummer TSF 2020-163 Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor Föreskrifter meddelade av: Visa gällanderegister för (datum): * Sortering. Beteckning i löpnummerordning.

Uppdaterat undantag från Transportstyrelsens föreskrifter - Trux

1 och 4 §§ och 3 kap. 2 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:56) om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS); beslutade den 22 juni 2011. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap.

Transportstyrelsens föreskrifter

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Bilagan är strukturerad i enlighet med Transportstyrelsens klassificeringsstruktur version 6.0. Endast de strukturenheter som omfattas av föreskrifterna finns upptagna i bilagan. Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket, 2 kap.

Transportstyrelsens föreskrifter

Författningsnummer.
Prix e85 2021

Transportstyrelsens föreskrifter

Sökord. Författningsnummer. Ange ett TSFS-, JvSFS- eller LFS-nummer. Trafikslag. Serie. Typ av författning.

Vägverket, som innan den 1 januari 2009 var den myndighet som ansvarade för vägtrafikregsitret, har infört kompletterande bestämmelser i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:118) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret. Dessa föreskrifter ersattes 2010 av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av TSFS 2010:141. Transportstyrelsens föreskrifter om färd med bred odelbar last. Transportstyrelsen ”Vägverkets föreskrift 2005:102 – Vägverkets föreskrifter om transport av bred odelbar last”.
Grey grand am

Transportstyrelsens föreskrifter

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass; beslutade den 3 november 2009. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 2 kap. 1 § fartygs-säkerhetsförordningen (2003:438) samt beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Tillämplighet Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning och om undantag från periodisk kontrollbesiktning; beslutade den X Xxxxx 2016.

5, 8, 12, 17, 20 och 24 §§ och Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen. Denna webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster) ska publiceras på den särskilda webbplatsen. Av förordningen framgår vilka slags Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 30 juni 2010.
Socialjouren stockholm mailFörslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Behovet av ledning är därför stort. Transportstyrelsens föreskrifter om terrängmotorfordon; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 16 § fordons-förordningen (2009:211). 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons Transportstyrelsen får återlämna eller gallra handlingar i enlighet med vad som anges.


E delegationen vägledning nyttorealisering

Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2020:XX om

Kontor. Besöksadress: Österlånggatan 9, 503 31 Borås Postadress: Box 878, 501 15 Borås Transportstyrelsens ändrings- eller upphävandeföreskrifter kommer i sådana fall även att ges ut i Trafikverkets författningssamling och läggas ut på Trafikverkets webbplats. Det kommer då att framgå av föreskrifterna att det rör sig om ett återgivande av vad Transportstyrelsen har beslutat. Transportstyrelsens författningssamling.